Νίκος Χαλάς

Αποτελεσματικές επιλογές, σχέδια και συνεργασία. Μεγάλη εμπειρία στην υλοποίηση σύνθετων έργων και εξαιρετικοί συνεργάτες

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *