Χριστίνα Κάσδαγλη

Μεγάλη εμπειρία, ευελιξία στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση και άμεση ανταπόκριση στις μεταβολές του πελάτη με λειτουργικές λύσεις

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *